Yhdistys

JÄRJESTÖTOIMINTA
Osallistumme Reumaliiton valtakunnallisiin projekteihin voimavarojen mukaisesti. Pyrimme pitämään yhteistyötä alueen muiden vammaisyhdistysten kanssa entiseen tapaan ja yhdistyksemme edustajat ovat mukana Vammais- ja Kansanterveysjärjestöt ry:ssä RoVaKa) ja Neuvokkaan neuvottelukunnassa. Olemme myös mukana muissakin vammaisjärjestöjen hankkeissa ja toiminnoissa. Yhdistyksessämme toimii tällä hetkellä Reumaliiton kouluttama kokemus-kouluttaja ja palveluasiamies.

EDUNVALVONTA JA TIEDOTTAMINEN
Pidämme yhteyttä Reumaliiton toimihenkilöihin ja luottamuselimissä toimiviin edustajiin sekä Rovaniemen Vammaisneuvostoon. Seuraamme yhteiskunnallista toimintaa ja pyrimme vaikuttamaan meitä koskeviin päätöksiin, jotta toimintaedellytyksemme eivät heikkenisi. Osallistumme valtakunnan tasolla järjestettäviin edunvalvontatapahtumiin. Alueellamme seuraamme reumahoidon nykytilan kehittymistä. Yhdistyksemme jäsen Pauli Niemelä toimii Reumaliiton valtuustossa Lapin maakuntaedustajana.

Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan paikallisen sanomalehden Lapin Kansan seurapalstalla ja paikallisradiossa, facebook.com -sivulla (Rovaniemen Reumayhdistys), www.rovaniemenreumayhdistys.com -sivuilla sekä  Reumalehdessä. Jäsenille lähetetään kerran vuodessa yhdistyksen oma jäsentiedote. Hallituksen jäseniltä voi tarvittaessa myös kysellä tietoja yhdistyksen toiminnasta.

JÄSENTOIMINTA
Uusia jäseniä pyrimme hankkimaan koko ajan tuomalla esiin omaa toimintaamme eri        yhteistyötahojen kautta. Pyrimme pitämään jäsenten tarpeiden mukaista toimintaa kiinnostavana. Reumaliiton aluesihteerin palveluita ja tukihenkilöpalveluita on saatavana edelleen puhelimitse tai omassa toimistossamme Pirkkakadulla. Huomioimme toiminnassa ryhmien tarpeet tehtyjen aloitteiden pohjalta.

 

REUMAKERHO/AJANKOHTAISTA/VIRKISTYSTOIMINTA

Tapahtumat

Reumayhdistyksen reumaillat ja iltapäivähetket ovat kaikille jäsenille avoimia tilaisuuksia, jotka pidetään omissa tiloissa Pirkkakatu 2. Tilaisuuksissa on yleensä joku vierailija tai teemme retkiä ja tutustumiskäyntejä sekä harrastamme kulttuuria teatterin ja elokuvien ym. merkeissä.

Kokoontumisista tiedotetaan tarkemmin  Uusi Rovaniemi -lehden Seurapalstoilla ja näillä yhdistyksen omilla kotisivuilla sekä yhdistyksen Facebook-sivuilla.

Tervetuloa tilaisuksiin!

Tapahtumavastaavat  Hannele, Jukka ja Kaisa

Lisätietoja ja vinkkejä voi lähettää em. kerhoemännille.

 

KOULUTUS
Järjestö- ja tukitoimintaan osallistuville jäsenille tarjotaan mahdollisuuksia taloudellisten resurssien puitteissa osallistua Reumaliiton tai muiden järjestöjen tai tahojen järjestämiin koulutuksiin, jotka tukevat tai liittyvät oleellisesti reumayhdistyksen toimintaan.

VARAINHANKINTA
Varoja yhdistys hankkii järjestämällä myyjäisiä, arpajaisia ja tanssiaisia, sekä anomalla julkisia avustuksia Rovaniemen kaupungilta ja Reumaliitolta. Vaalivuonna osallistutaan vammaisten vaalikeräykseen. Tärkeänä tulomuotona ovat myös jäsenmaksutulot, unohtamatta järkevää taloudenhoitoa.