Historia

PUHEENJOHTAJAN VAIHDOS 2022

Leena Harju-Autti aloittaa uutena puheenjohtajana vuoden alusta 2022.

Jäsenmäärä on 410

PUHEENJOHTAJAN VAIHDOS 2020

Vuoden lopussa 2019  jäseniä on 471. Puheenjohtaja Pauli Niemelä luovuttaa nuijan Ari Gesellelle, joka jatkaa 2020 alusta.


Rovaniemen Reumayhdistyksen 60-vuotisjuhlassa 11.10.2009 esitetty historiikki

Mistä kaikki alkoi…

Reumayhdistys 40-luvulla

Suomen Reumaliitto perustettiin sodanjälkeiseen Suomeen 1947 ja siitä vajaan parin vuoden päästä reumatoimintaa viriteltiin jo Rovaniemelläkin.

Rovaniemen Reumayhdistyksen perustava kokous pidettiin 23.2.49. Reumayhdistyksen virallinen rekisteröinti yhdistykseksi tapahtui 15.3.49. Yhdistyksen alullepanijoita olivat mm. Reumaliiton toiminnanjohtaja Manne Heiskanen ja kunnanlääkäri Aarne Huttunen.

Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin kunnanlääkäri Aarne Huttunen ja rahastonhoitajaksi farmaseutti Sofi Kallioniemi. Hänestä tulikin yhdistyksen kantava voima aina 70-luvulle saakka.

Sofi Kallioniemi toimi yhdistyksen sihteerinä ja rahastonhoitajana yli 20 vuoden ajan. Hän oli määrätietoinen ja monessa mukana oleva kulttuuripersoona Rovaniemellä.

Reumayhdistys 50-luvulla

Reumayhdistyksen puheenjohtajana toimi reumalääkäri Matti Karanta 50-luvun lopusta vuoteen 1973. Yhdistyksen hallituksessa toimivat henkilöt olivat pääasiassa terveydenhoitoalalla työskenteleviä aina 70-luvun alkuvuosille.

Reumaliiton 50- luvulla käynnistämässä valtakunnallisessa reuma-toimistojen perustamishankkeessa saatiin hoitopiste 20 paikkakunnalle. Näistä yksi oli Rovaniemi, johon paikallisyhdistyksen aloitteesta saatiin vuonna 1954 reumatoimisto. Reumatoimistolla tarkoitettiin reumaa sairastaville tarkoitettua erityistä hoitopistettä, jossa toimi reumalääkäri ja reumahoitaja. Toimisto oli Rovaniemen kaupungin perustama, mutta toiminta-alue käsitti kaikki Lapin kunnat. Ensimmäisenä reumalääkärinä Rovaniemellä toimi Kalevi Siimes ja myöhemmin Matti Karanta ja sairaanhoitajana Siiri Kostian. Reumatoimisto toimi siihen aikaan tehokkaasti myös reumayhdistyksen jäsenhankkijana.

60-luvulla toiminta pyöri Rovaniemellä pitkälti samanlaisena kuin 50-luvullakin.

Yksi huomionarvoinen tapahtuma oli, että Valtakunnalliset Reumaliiton Kesäpäivät järjestettiin Rovaniemellä täällä kaukana pohjoisessa vuonna 1969. Kesäpäiville osallistui noin 800 henkilöä eri puolilta Suomea.

Reumayhdistys 70-luvulla

Vasta 70-luvulla tapahtui selkeä käänne yhdistyksen toimihenkilöissä, kun vuonna 74 yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin reumaa sairastava henkilö. Silloin reumaa sairastavat jäsenet tulivat yhdistyksen luottamustehtäviin ja terveydenhoidon ammattilaiset samalla vähenivät.

Reumatoimisto lakkautettiin Rovaniemellä vuosikymmenen alussa. Toimistojen alasajo alkoi yksitellen kansanterveyslain tullessa voimaan

70-luvulla. Rovaniemen reumatoimisto lakkautettiin myös reumapotilaiden vastustuksesta huolimatta.

Vuonna 74 yhdistys täytti 25 vuotta ja samana vuonna Reumaliiton Kesäpäivät pidettiin jo toisen kerran Rovaniemellä.

Sofi Kallioniemi valittiin Reumaliiton valtuuston varajäseneksi vuosiksi 73-76.

Kari Kulovuori toimi yhdistyksen puheenjohtajana vuosina 73-75.

76 puheenjohtajaksi valittiin Hilkka Martti

Yhdistys järjesti ensimmäisen jäsenmatkan vasta vuonna 76 Reumaliiton Kesäpäiville Mikkeliin. Hilkka Martti valittiin Mikkelin edustaja-kokouksessa Reumaliiton valtuuston varajäseneksi vuosiksi 77-79.

70-luvulla Rovaniemen yhdistyksellä oli jo Pohjoismaista yhteistyötä. Reumayhdistys solmi ystävyyssuhteet Kiirunan ja Narvikin Reumayhdistysten kanssa. Toiminta käynnistyi Rovaniemen kaupungin järjestämällä ystävyyskaupunki-tapahtumalla Rovaniemellä vuonna 75. Ensimmäinen jäsenmatka tehtiin Kiirunaan keväällä 76. Seuraavana vuonna Kiirunan ja Narvikin sisarjärjestöt vierailivat Rovaniemellä. Syksyllä 98 yhdistys teki retken Kiirunanaan ja Narvikiin.

Vuonna 74 yhdistyksen jäsenmäärä oli 260.

Yhdistys aloitti Rovaniemellä lämminvesiallasjumpat Invalidiliiton Palvelutalon altaassa. Toiminta on jatkunut ja laajentunut näihin päiviin saakka ja lämminvesiallasjumpista on tullut tärkeä osa reumayhdistyksen liikuntatarjontaa.

Vuoden 79 edustajakokouksessa Hilkka Martti valittiin Reumaliiton
hallituksen varajäseneksi vuosiksi 80-82.

Vuonna 79 yhdistyksen jäsenmäärä oli noussut jo 340 jäseneen.

Reumayhdistys 80-luvulla

Hilkka Martti jatkoi yhdistyksen puheenjohtajana vuoteen 80.

Olavi Lahtinen toimi yhdistyksen puheenjohtajana vuosina 81-82. Lahtinen valittiin vuoden 82 edustajakokouksesa Reumaliiton valtuustoon vuosiksi 83-85.

Rovaniemelle perustettiin Kansainvälisenä Vammaisten Vuonna 1981 vammaisjärjestöjen yhteistyöelin Rovaniemen seudun Vammisten Yhteistyöjärjestö. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin reumayhdistyksen pj. Olavi Lahtinen. Yhteistyöjärjestön jäsenet tekivät kaupungille aloiteen vammaisneusvoston perustamisesta. Kaupungin ja silloisen maalaiskunnan yhteinen vammaisneuvosto perustettiin vuonna 86. Sen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Hilkka Martti.

Vuonna 81 Lapin Urheiluopisto järjesti valtakunnan ensimmäisen reumaatikkojen liikuntakurssin. Yhdistys oli mukana kurssin järjestelyissä mm. hankkien kurssin vetäjäksi Merja Riihisen Reumaliiton Kangasalan kuntoutuslaitokselta. Suosittuja kursseja järjestettiin 80-luvun aikana useita kertoja peräkkäin.

Hilkka Martti valittiin uudelleen yhdistyksen puheenjohtajaksi vuonna 83. Hän toimi puheenjohtajana vuoteen 89.

Valtakunnallinen Reumaliiton reumanuorten virkistystapahtuma Lapin Maisemissa järjestettiin Rovaniemellä elokuussa 83.

Seuraavana vuonna 1.4.1984 järjestettiin ensimmäinen nuorten tapaaminen ja joukko nuoria reumaatikkoja perusti yhdistykseen nuortenjaoston.

Yhdistyksen pitkään ajama reumalääkärin virka Lapin Keskussairaalaan perustettiin vuonna 84. Virkaan ei löydetty kuitenkaan erikoistunutta lääkäriä. Reumalääkärin saanti siirtyi seuraavalle vuosikymmenelle.

Reumaliiton aluesihteeritoiminta käynnistyi RAY:n rahoituksella kaksivuotisena kokeiluna vuonna 86. Ensimmäiset toiminta-alueet olivat Oulun ja Lapin lääni. Lapin aluesihteeriksi valittiin Irmeli Paasivirta.

Vuoden 85 edustajakokous ja kesäpäivät pidettiin Turussa. Hilkka Martti valittiin Lapin läänin edustajana Reumaliiton valtuuston jäseneksi vuosiksi 86-88.

Reumaliiton potilasluennoitsijatoiminta käynnistyi vuonna 88. Hilkka Martti toimi ensimmäisenä yhdistyksen potilasluennoijana. Myöhemmin Iiris Hiukka on jatkanut mallikkaasti tätä toimintaa.

Suomen Reumaliiton edustajakokous ja kesäpäivät pidettiin Jyväskylässä vuonna 88. Hilkka Kotila-Martti valittiin Lapin läänin edustajana liiton valtuuston varajäseneksi vuosiksi 89-92.

Ja Suomen Reumaliiton valtakunnalliseen Nuortenjaostoon valittiin varsinaiseksi jäseneksi Heikki Jaakkola vuosiksi 89-92.

Vuonna 1989 yhdistys juhli 40-vuotispäiviään.

Reumayhdistys 90-luvulla

Vuonna 90 puheenjohtajaksi valittiin Raimo Martti. Hän toimi puheenjohtajana vuoteen 92.

91 saatiin reumatologi Lapin Keskussairaalaan.

91 heräteltiin uudelleen toimintaan entinen tupailta perinne ja perustettiin nykyinen Reumakerhotoiminta hoitamaan myyjäis- ja virkistystoimintaa Kaisa Mattilan ja Pauli Niemelän toimesta.

Rovaniemi oli yksi Reumaliiton järjestämistä Pohjoismaisen Tules-vuoden valtakunnallisen kävelytapahtuman järjestämispaikkakunnista. Kävelytapahtuma toteutettiin syyskuussa 92 Ounasvaaralla.

Vuonna 92 Suomen Reumaliiton Edustajakokous ja kesäpäivät pidettiin Tampereella. Edustajakokous valitsi Hilkka Kotila-Martin Suomen Reumaliiton valtuuston I varapuheenjohtajaksi vuosiksi 93-96.

Vuonna 92 jäseniä oli jo 520.

Vuonna 93 yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Prykäri nykyinen Harju-Autti.

96 vuokrattiin ensimmäinen oma toimitila Maakuntakadulta Näkövammaisten toimiston yhteydestä.

99 toimitila siirrettiin Kansankadulle Neuvokkaan yhteydestä vuokrattuihin tiloihin.

Ja samana vuonna pidettiin 50-vuotisjuhlat Kemissä Keminseudun Reuman kanssa.

Reumayhdistys 2000-luvulla

Jarmo Junkkara valittiin Lapin maakuntavaltuutetuksi Reumaliiton valtuustoon 2002 pidetyssä edustajakokouksessa ja jatkaa siellä edelleenkin.

Vuosina 2002-2006 yhdistyksen puheenjohtajana toimi Maritta Valtavaara.

2007 puheenjohtajaksi valittiin yhdistyksemme nykyinen puheenjohtaja Pauli Niemelä.

11.10.2009 60-vuotisjuhlat Rovaniemellä yhdessä Keminseudun Reuman kanssa.

Juhlavuoden tavoitteena on ”60 vuotta-600 jäsentä” ja siihen päästäneen juhlavuoden loppuun mennessä, tällä hetkellä jäsenmäärä on jo 588.

12.10.2019 70-vuotisjuhlat Kemin Seudun Reuman kanssa Kemin Lumilinnassa.

Vuoden lopussa 2019  jäseniä on 471. Puheenjohtaja Pauli Niemelä luovuttaa nuijan Ari Gesellelle, joka jatkaa 2020 alusta.

Kemin Seudun Reumayhdistys ja Rovaniemen Reumayhdistys juhlivat 70-vuotistaivaltaan Kemin Lumilinnassa 12.10.2019

Henkilöt kuvassa vasemmalla Rovaniemen yhdistyksestä: Ari Geselle, varapj, Pauli Niemelä, puh.joht.,

Satu Gustafsson Reumaliitosta, 

Kemin Seudun Reumasta: Leena Korkala, rahastonhoitaja ja Kalevi Lampinen, puheenjohtaja 

Klikkaa kuva suuremmaksi.