ROVANIEMEN REUMAYHDISTYS RY:N KEVÄTKOKOUS

Aika: 3.5.2021 klo 16:00
Paikka: Toimistolla Pirkkakatu 2

Esillä sääntöjen määräämät asiat.

TERVETULOA!